Hippokrates

Poistenie profesijnej
zodpovednosti


Zodpovednosť lekára

Hippokrates a legislatíva

Všeobecné poistné
podmienkyStiahnite si:

Právna ochrana a poistný
balík Hippokrates


Všeobecné poistné podmienky:

Všeobecné poistné podmienky pre poistenie zodpovednosti za škodu z výkonu povolania lekára v pracovnoprávnom vzťahu

Všeobecné poistné podmienky pre poistenie zodpovednosti za škodu z výkonu povolania lekára

Všeobecné poistné podmienky pre poistenie právnej ochrany lekára

Zmluvné dojednania – Právna ochrana lekára

Zmluvné dojednania – Právna ochrana v záväzkovom práve

Všeobecné poistné podmienky pre poistenie prerušenia prevádzky lekára

Všeobecné poistné podmienky pre úrazové poistenie